Перетворюємо колектив у команду

Сильна команда - найважливіша складова успіху будь-якої організації. Над створенням якісної керівної команди б'ються найкращі фахівці та вчені в галузі управління.
Хтось працює над вдосконаленням професійної майстерності членів колективу. Інші йдуть легшим шляхом - скупки "зірок" і талантів. Проте не завжди ансамбль "зірок" складе ідеальну, згуртовану команду. Іноді вона виглядає, як "лебідь, рак і щука". Щоб уникнути цього, необхідно створити команду, схожу на прекрасно зіграний оркестр, де кожен веде свою партію, проте виконує при цьому всі установки керівника-диригента.
Сильні сторони керівної команди:
- висока загальна і професійна освіта керівника;
- підготовленість до виконання цієї функції;
- чесність, порядність і обов'язковість в ділових стосунках;
- відданість справі(організації, фірмі);
- високий професіоналізм членів колективу;
- колективізм;
- відкритість взаємовідносин;
- стабільність кадрів;
- визнання провідної ролі керівника;
- справедливість в реальній оцінці людей;
- самовідданість в роботі;
- відсутність дублювання функцій;
- цілеспрямованість в роботі;
- прагнення і любов до інновацій;
- взаємодопомога;
- відсутність структурного егоїзму;
- доброзичлива взаємодія з іншими структурами компанії.


Чого чекають співробітники від членів керівної команди і її найближчого оточення?
Передусім, ефектної роботи, розрахованої на заздалегідь заданий результат. Ефективну команду можна охарактеризувати таким чином:
1. Атмосфера в основному вільна, приємна і спокійна, напруги не виникає. У такій робочій атмосфері люди проявляють активність і зацікавленість. Ознак пересичення немає.
2. Усі активно беруть участь у бесіді, ніхто не залишається осторонь. Якщо при обговоренні хтось перескакує на іншу тему, завжди знайдеться людина, яка досить тактовно повертає обговорення в русло.
3. Члени групи усвідомлено акцентують дані їй завдання або поставлені цілі. На якомусь етапі відкрито говорять про постановку завдання до тих пір, поки не будуть сформовані і остаточно сформульовані цілі, з якими усі готові погодитися
4. Члени групи уважно вислуховують ідеї один одного, бесіда не перескакує на сторонні теми. Люди не бояться здатися безглуздими, висловлюючи свою думку, хоча з боку ці ідеї можуть представлятися, м'яко кажучи, дуже своєрідними.
5. Викладаються різні точки зору. Група відноситься до цього спокійно. Висловлені пропозиції не критикуються і не відкидаються похапцем, а послідовно розвиваються і удосконалюються. Члени групи терпляче обговорюють їх і шукають прийнятне рішення. У ситуаціях, коли рішення відразу знайти не вдається, воно відкладається, щоб дати людям час на всебічне обдумування питання.
6.  Більшість рішень приймаються при збереженні певної одноголосності, проте може статися так, що враження про згоду в думках невірне. Голосування відбувається формально, думка більшості при рішенні не береться за основу.
7. Часто проявляється критичне відношення до тієї або іншої думки, але робиться це відкрито і доброзичливе. Критика конструктивна, оскільки спрямована на подолання труднощів.
Почуття, думки, ідеї, пов'язані з працею в гурті, висловлюються відкрито. Усім відома думка інших з питання, яке обговорюється.
8. При складанні плану діяльності завдання справедливо розподіляються між усіма учасниками.

Керівник групи не домінує, більше того, його роль залежно від ситуації може знижуватися. За допомогою знань і досвіду окремі члени групи в різних обставинах можуть брати його обов'язки на себе. Боротьба за владу спостерігається рідко. Головне не в тому, хто веде за собою інших, а в реальній можливості вирішити питання і зробити справу.
Група критично відноситься до своєї діяльності. Якою б не була ситуація, її завжди обговорюють до тих пір, поки не буде знайдено прийнятне рішення.