Карта сайта Написать нам

Присылайте нам отзывы и пожелания

Введите сообщение
Введите ваше имя
Введите ваш email

Рекомендовать другу

Порекомендуйте наш сайт друзьям

Введите имя друга
Введите email друга
Введите ваше имя
Введите сообщение

Войти
_ Розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності громадян віком старше 45 років_
Важная информация
Особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, звільнені з військової служби в т.ч. АТО та внутрішньо переміщені особи мають право до досягнення встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку на одноразове отримання ваучера для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.
Навчання здійснюється професійно-технічними  та вищими навчальними закладами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію за затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком професій, спеціальностей і напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, і є резидентами.
Для отримання ваучера особа подає до центру зайнятості заяву,паспорт, трудову книжку (дублікат трудової книжки), документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття), з яких у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються її підписом. У разі, якщо трудова книжка знаходиться у роботодавця, особа надає її копію, засвідчену роботодавцем. Договір про навчання укладається між навчальним закладом та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.
Ваучер не видається: особам, які не мають професійно-технічної або вищої освіти; особам, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку  за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування України на випадок безробіття;особам, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.
У місті Києві в 2016 р. реалізували ваучер 174 особи і найбільше брали ваучер на здобуття наступного освітньо-кваліфікаційного рівня, тобто з бакалавра на спеціаліста. За перше півріччя 2017 року ваучерами скористалися 8 осіб.
Беручи до уваги актуальні проблеми та потреби населення, країна готує тих спеціалістів, в яких має нагальну потребу та постійно оновлює перелік спеціальностей. На сьогоднішній день актуальними напрямами підготовки за якими має бути виданий ваучер, являється «медична та психологічна реабілітація», «фізична реабілітація», «медична психологія», «фізична терапія, ерготерапія», а також «кібербезпека».
З переліком професій, спеціальностей та напрямків підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці можна ознайомитись на сайті Київського міського центру зайнятості або звернутись до будь-якого РЦЗ міста Києва.
 
Київський міський центр зайнятості сьогодні це:
 
·                   10 районних центрів зайнятості.
·                   Більш ніж 500 кваліфікованих спеціалістів.
·                  Безкоштовні послуги для безробітних та роботодавців.
                                    www.dcz.gov.ua/kie


RSS лента вакансий

Регион
Сфера деятельности

Рассылка вакансий

Регион
Сфера деятельности
Ваш email
Введите Ваш email